Lựa chọn khung quây cũi quây bóng trường mầm non thế nào thì hợp lý tại Đức Xuân, tp Bắc Kan, Bắc Kan

Phường Đức Xuân có vị trí địa lý:

Phường Đức Xuân có diện tích 4,62 km², dân số năm 2019 là 9.101 người,[2] mật độ dân số đạt 1.970 người/km².

Bài viết liên quan: