Lựa chọn cầu trượt nhựa giá rẻ thế nào để vẫn đảm bảo chất lượng tại Phúc Sơn, Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Xã Phúc Sơn nằm ở phía nam huyện Lâm Bình, có vị trí địa lý:

Xã có diện tích 90,91 km², dân số năm 2020 là 7.842 người[3], mật độ dân số đạt 86 người/km².

Bài viết liên quan: