Lựa chọn cầu trượt nhựa cho bé thế nào là hợp lý tại Yên Lập, Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Yên Lập là một  thuộc huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên QuangViệt Nam.

Xã có diện tích 69,91 km², dân số năm 1999 là 5951 người,[2] mật độ dân số đạt 85 người/km².

Bài viết liên quan: