Lợi ích của quây cũi nhựa có cầu trượt tại Thái Sơn, Bảo Lâm, Cao Bằng

Xã Thái Sơn nằm ở phía đông nam huyện Bảo Lâm, có vị trí địa lý:

Xã Thái Sơn có diện tích 47,27 km², dân số năm 2019 là 3.027 người[2], mật độ dân số đạt 64 người/km².

Bài viết liên quan: