Lợi ích của quây bóng cho trẻ nhỏ tại Tân Lập Chợ Đồn Bắc Kan

Xã Tân Lập có vị trí địa lý:

Xã Tân Lập có diện tích 34 km², dân số năm 2019 là 1.761 người,[2] mật độ dân số đạt 52 người/km².

Tất cả các khe suối nhỏ trong xã hợp lưu thành suối Tà Điếng, dòng suối sau đó hợp lưu với nhiều suối, sông khác và đổ vào hồ Ba Bể.

Bài viết liên quan: