Lợi ích của quây bóng cho trẻ nhỏ tại Cao Trĩ, Ba Bể, Bắc Kan

Cao Trĩ là 1 xã của huyện Ba Bểtỉnh Bắc Kạn, nước Việt Nam.
Xã có vị trí:
Bắc giáp với xã Cao Thượngxã Nghiên Loan (Pác Nặm).
Đông giáp với xã Thượng Giáo.
Nam giáp với xã Thượng Giáo,.
Tây giáp với xã Khang Ninh.
Xã Cao Trĩ có tổng số diện tích theo km2 là 24,08 km², tổng số dân vào năm 1999 là 2248 người, mật độ dân số tương ứng 93 người/km².

Bài viết liên quan: