Lợi ích của khung quây bóng trẻ em quán café tại Huyền Tụng, tp Bắc Kan, Bắc Kan

Phường Huyền Tụng nằm ở phía bắc thành phố Bắc Kạn, có vị trí địa lý:

Phường có diện tích 27,36 km², dân số năm 2019 là 4.876 người,[3] mật độ dân số đạt 178 người/km².

Bài viết liên quan: