Lợi ích của cầu trượt nhựa mini cho bé vận động thỏa sức tại Vũ Lăng, Bắc Sơn, Lạng Sơn

Vũ Lăng là một  thuộc huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng SơnViệt Nam.

Xã Vũ Lăng có diện tích 41,38 km², dân số năm 1999 là 4.625 người,[3] mật độ dân số đạt 112 người/km².

Theo thống kê năm 2019, xã Vũ Lăng có diện tích 41,38 km², dân số là 5.374 người,[1] mật độ dân số đạt 130 người/km².

Bài viết liên quan: