List sản phẩm rào quây bóng được ưa chuộng nhất tại Bành Trạch, Ba Bể, Bắc Kan

Xã Bành Trạch có vị trí địa lý:

Xã Bành Trạch có diện tích 59,76 km², dân số năm 2019 là 2.876 người,[2] mật độ dân số đạt 48 người/km².

Bài viết liên quan: