Kinh nghiệm lựa chọn nhà bóng mini cầu trượt tại Sơn Lộ, Bảo Lạc, Cao Bằng

Xã Sơn Lộ nằm ở phía nam huyện Bảo Lạc, có vị trí địa lý:

Xã Sơn Lộ có diện tích 54,38 km², dân số năm 2019 là 3.162 người[2], mật độ dân số đạt 58 người/km².

Bài viết liên quan: