Kinh nghiệm lựa chọn bộ cầu trượt xích đu đa năng tại Hưng Vũ, Bắc Sơn, Lạng Sơn

Hưng Vũ là một  thuộc huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng SơnViệt Nam.

Xã Hưng Vũ có diện tích 44,85 km², dân số năm 1999 là 4.141 người,[4] mật độ dân số đạt 92 người/km².

Theo thống kê năm 2019, xã Hưng Vũ có diện tích 44,85 km², dân số là 4.566 người,[2] mật độ dân số đạt 102 người/km².

Bài viết liên quan: