Không thể bỏ lỡ mẫu nhà bóng mini cầu trượt nhựa tại Phiêng Luông, Bắc Mê, Hà Giang

Phiêng Luông là một  thuộc huyện Bắc Mê, tỉnh Hà GiangViệt Nam

Xã Phiêng Luông có vị trí địa lý:

  • Phía đông giáp tỉnh Tuyên Quang và xã Yên Cường
  • Phía tây giáp tỉnh Tuyên Quang và xã Thượng Tân
  • Phía nam giáp tỉnh Tuyên Quang
  • Phía bắc giáp xã Thượng Tân và xã Yên Cường.

Xã Phiêng Luông có diện tích 26,03 km², dân số năm 2019 là 1.476 người[2], mật độ dân số đạt 57 người/km².

Bài viết liên quan: