Không thể bỏ lỡ mẫu cầu trượt xích đu nhỏ gọn tại Tân Hương, Bắc Sơn, Lạng Sơn

Xã Tân Hương có diện tích 30,53 km², dân số năm 1999 là 1.998 người,[3] mật độ dân số đạt 65 người/km².

Theo thống kê năm 2019, xã Tân Hương có diện tích 30,53 km², dân số là 2.331 người,[1] mật độ dân số đạt 76 người/km².

Bài viết liên quan: