Không thể bỏ lỡ mẫu cầu trượt xích đu nhỏ gọn tại Linh Phú, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang

Linh Phú là một  thuộc huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên QuangViệt Nam.

Xã có diện tích 87,67 km², dân số năm 1999 là 2741 người,[2] mật độ dân số đạt 31 người/km².

Bài viết liên quan: