Địa chỉ bán quây bóng nhựa giá sỉ tại Lý Quốc, Hạ Lang, Cao Bằng

Lý Quốc là xã cực đông của huyện Hạ Lang và cả tỉnh Cao Bằng, có vị trí địa lý:

Xã Lý Quốc có diện tích 37,42 km², dân số năm 2019 là 2.343 người[1], mật độ dân số đạt 63 người/km².

Bài viết liên quan: