Cách nhận biết mẫu tốt của xích đu nhựa cho bé tại Chiến Thắng, Bắc Sơn, Lạng Sơn

Chiến Thắng là một  thuộc huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng SơnViệt Nam.

Xã Chiến Thắng có diện tích 34,74 km², dân số năm 1999 là 3.218 người,[3] mật độ dân số đạt 93 người/km².

Theo thống kê năm 2019, xã Chiến Thắng có diện tích 34,74 km², dân số là 3.256 người,[1] mật độ dân số đạt 94 người/km².

Bài viết liên quan: