Cách nhận biết mẫu Khung quây nhà bóng tốt tại Đồng Yên, Bắc Quang, Hà Giang

Đồng Yên là một  thuộc huyện Bắc Quang, tỉnh Hà GiangViệt Nam.

Xã Đồng Yên nằm ở phía tây nam huyện Bắc Quang, có vị trí địa lý:

Xã Đồng Yên có diện tích 40,58 km², dân số năm 2019 là 7.624 người[2], mật độ dân số đạt 188 người/km².

Bài viết liên quan: