Cách nhận biết các sản phẩm khung quây cũi quây nhà bóng chất lượng tại Việt Hồng, Bắc Quang, Hà Giang

Xã Việt Hồng nằm ở phía tây nam huyện Bắc Quang, có vị trí địa lý:

Xã Việt Hồng có diện tích 26 km², dân số năm 2019 là 2.768 người[2], mật độ dân số đạt 107 người/km².

Bài viết liên quan: