Cách nhận biết các sản phẩm khung quây cũi quây nhà bóng chất lượng tại Đồng Nghê, Đà Bắc, Hòa Bình

Giới thiệu: Đồng Nghê là một xã thuộc huyện Đà Bắc, tỉnh Hoà Bình, Việt Nam. Xã Đồng Nghê có diện tích 32,3 km², dân số năm 1999 là 1420 người, mật độ dân số đạt 44 người/km².
Diện tích: 32,3 km²
Vùng miền:Tây Bắc
Dân tộc: Kinh, Mường, Dao

Bài viết liên quan: