Cách nhận biết các sản phẩm khung quây cũi quây nhà bóng chất lượng tại Cô Ngân, Hạ Lang, Cao Bằng

Xã Cô Ngân nằm ở phía tây nam huyện Hạ Lang, có vị trí địa lý:

Xã Cô Ngân có diện tích 31,31 km², dân số năm 2019 là 1.481 người[1], mật độ dân số đạt 47 người/km².

Bài viết liên quan: