Cách chọn nhà bóng mini cầu trượt dễ dàng cho bé tại Quang Long, Hạ Lang, Cao Bằng

Xã Quang Long nằm ở phía đông huyện Hạ Lang, có vị trí địa lý:

Xã Quang Long có diện tích 44,27 km², dân số năm 2019 là 1.886 người[1], mật độ dân số đạt 43 người/km².

Bài viết liên quan: