Cách chọn nhà bóng mini cầu trượt dễ dàng cho bé tại Bản Thi Chợ Đồn Bắc Kan

Xã Bản Thì có vị trí địa lý:

Xã Bản Thi có diện tích 64,7 km², dân số năm 2019 là 1.663 người,[2] mật độ dân số đạt 28 người/km².

Bài viết liên quan: