Cách chọn kích thước quây nhà bóng cho trẻ tại Lục Bình, Bạch Thông, Bắc Kan

Xã Lục Bình có vị trí địa lý:

Xã Lục Bình có diện tích 28,69 km², dân số năm 2019 là 2.260 người,[3] mật độ dân số đạt 79 người/km².

Bài viết liên quan: