Các tips hay để lựa chọn quây bóng nhựa tại Thái Thịnh, thành phố Hòa Bình, Hòa Bình

Thái Thịnh là 1 xã của thành phố Hòa Bìnhtỉnh Hòa Bình, nước Việt Nam.
Xã Thái Thịnh có tổng số diện tích theo km2 là 16,16 km², tổng số dân vào năm 1999 là 897 người, mật độ dân số tương ứng 56 người/km².

Bài viết liên quan: