Các tips hay để lựa chọn quây bóng nhựa tại Hoàng Trĩ, Ba Bể, Bắc Kan

Xã Hoàng Trĩ có vị trí địa lý:

Xã Hoàng Trĩ có diện tích 35,42 km², dân số năm 2019 là 1.277 người,[2] mật độ dân số đạt 36 người/km².

Bài viết liên quan: