Các tips hay để lựa chọn cầu trượt xích đu trường mầm non tại Thanh Nga, Cẩm, Khê, Phú Thọ

Thanh Nga là 1 xã của huyện Cẩm Khêtỉnh Phú Thọ. Xã Thanh Nga có tổng số diện tích theo km2 3,98 km², tổng số dân vào năm 1999 là 2018 người, mật độ dân số tương ứng 507 người/km². Thanh Nga nằm giữa 2 thị trấn Yên Lập và thị trấn Sông Thao.

Bài viết liên quan: