Các đặc điểm nổi bật của quây cũi kiêm nhà bóng cho trẻ em tại Tân Lập, Bắc Quang, Hà Giang

Xã Tân Lập nằm ở phía bắc huyện Bắc Quang, có vị trí địa lý:

Xã Tân Lập có diện tích 74,83 km², dân số năm 2019 là 2.387 người[2], mật độ dân số đạt 32 người/km².

Bài viết liên quan: