Các đặc điểm nổi bật của quây bóng nhập khẩu Hàn Quốc cho trẻ tại Thượng Giáo, Ba Bể, Bắc Kan

Xã Thượng Giáo nằm ở phía bắc huyện Ba Bể, có vị trí địa lý:

Xã Thượng Giáo có diện tích 56,93 km², dân số năm 2019 là 5.549 người, mật độ dân số đạt 97 người/km².[2]

Bài viết liên quan: