Các đặc điểm nổi bật của nhà bóng mini tại Hưng Thịnh, Bảo Lạc, Cao Bằng

Xã Hưng Thịnh nằm ở phía tây nam huyện Bảo Lạc, có vị trí địa lý:

Xã Hưng Thịnh có diện tích 47,34 km², dân số năm 2019 là 2.714 người[2], mật độ dân số đạt 57 người/km².

Bài viết liên quan: