Các đặc điểm nổi bật của nhà bóng mini cầu trượt nhựa tại Thái Đức, Hạ Lang, Cao Bằng

Giới thiệu: Thái Đức là một xã của huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng, Việt Nam. Xã có vị trí: Bắc giáp xã Vinh Quý, xã Việt Chu. Đông giáp Trung Quốc. Nam giáp xã Thị Hoa. Tây giáp xã Cô Ngân, xã Vinh Quý. Xã Thái Đức có diện tích 17,1 km², dân số năm 1999 là 1.189 người.[1], mật độ dân cư đạt 69,5 người/km². Xã Thái Đức được chia thành các xóm: Pác Lung, Nà Hoạch, Pác Khao, Cốc Khọt, Bản Đẩư, Bản Lạn, Nà Lung, Keng Nghiền, Cô Coọng. Trên địa bàn xã Thái Đức có một số ngọn núi như Mác Phật, Ngườm Riền, Lũng Eng, Lũng Các, Bó Chao, Pa Lũng Tố, Pa Pò Nóc, Pò Lung Tái. Tỉnh lộ 214 đi qua địa bàn trung tâm xã theo chiều bắc-nam. Thái Đức có suối Bản Lạn chảy trên địa bàn.
Diện tích: 17,1 km²
Vùng miền: Đông Bắc Bộ
Dân tộc: Kinh

Bài viết liên quan: